Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Liczba odwiedzających: 1656


Informacja w sprawie naboru do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonnie zaprasza do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Jednocześnie informujemy, że poszukujemy osób zainteresowanych świadczeniem usług opieki wytchnieniowej.

Program realizowany jest na terenie Gminy Jabłonna do 31.12.2021r.

Cele Programu
Opieka wytchnieniowa ma na celu odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekunowie zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek jak również na załatwienie niezbędnych spraw. 
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Realizacja Programu 
Program na terenie Gminy Jabłonna realizowany będzie w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Na terenie Gminy Jabłonna wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych ma zostać 
4 opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. 
o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).
Informacje dotyczące programu i uczestnictwa w nim można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu: 22 506 61 73 

Pliki do pobrania: