Przemoc w rodzinie

Liczba odwiedzających: 12925
Na terenie Gminy Jabłonna działa  Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Zegrzyńskiej 1, 05-110 Jabłonna, tel. 22 782 46 51, 
email: zi@jablonna.pl.


Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 15 września  2015 r. poz. 1390) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w   zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”. Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są jednostki pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych, Policja, placówki oświaty i ochrony zdrowia.
Procedura „Niebieskie Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej.  Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.
Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieskie Karty”:


1. Komisariat Policji w Jabłonnie ul. Modlińska 102 B, 05-110 Jabłonna, tel. 22 774 43 44

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Jabłonna ul. Zegrzyńska 1,   05-110 Jabłonna, tel. 22 782 46 51

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jabłonna, siedziba Urzędu Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, tel. 22 767 73 00

4. Placówki oświatowe na terenie Gminy Jabłonna (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).

5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia, bez konieczności wykonywania obdukcji).

          Obowiązujące akty prawne


1/ Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 15 września  2015 r. poz. 1390.).
2/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
3/ Uchwała Nr XXXVI/386/2013 Rady Gminy Jabłonna z 23 października 2013 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
4/ Zarządzenie nr 42/2016 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.
5/ Zarządzenie nr 159/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego.
6/ Zarządzenie nr 45/2019 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie: zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego.