Psycholog

Liczba odwiedzających: 5888
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONNIE
W RAMACH PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO OFERUJE
BEZPŁATNĄ POMOC PSYCHOLOGICZNĄ
 
 

Masz kłopot z podjęciem ważnej decyzji, przeżywasz kryzys, z lękiem patrzysz w przyszłość etc., spotkaj się z psychologiem. Psycholog, to osoba, która zrozumie, pomoże uporządkować myśli, spojrzeć z dystansu na problem. Wspólnie poszukacie rozwiązań najlepszych dla Ciebie.
 
Pomoc psychologiczna udzielana jest w postaci konsultacji indywidualnych  osobom i rodzinom mieszkającym na terenie Gminy Jabłonna. W przypadku osób, dla których dotarcie do siedziby GOPS jest znacznym utrudnieniem, istnieje możliwość udzielenia konsultacji psychologicznej w miejscu zamieszkania. Konsultacje psychologiczne mają na celu wparcie osób i rodzin w rozwiązywaniu ich trudności życiowych.

Zapraszamy na dyżur psychologa Wioletty Janowskiej:

Poniedziałek 08:00 - 18.00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 15:00
Czwartek 11:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 14:00

Wszelkie dodatkowe informacje uzyskacie Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonnie, ul. Zegrzyńska 1, pod numerem telefonu: 22 506 61 75 lub za pośrednictwem poczty e-mail: gops@jablonna.pl