Zmiany w 500+

Liczba odwiedzających: 10166
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ realizowane obecnie przez tutejszy Ośrodek będą kontynuowane - do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami, którzy wypłacają pieniądze w ramach 500 plus.

Od 1 stycznia 2022r. do ZUS należy kierować tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze niewypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci.
Jednocześnie informujemy, że od 1 lutego 2022r. ZUS będzie przyjmował wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r.

Wnioski będzie można złożyć jedynie elektronicznie.