Projekt "Bliżej ludzi"

Liczba odwiedzających: 4416

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jabłonie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt  ,,Bliżej ludzi” - reorganizacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 418 116,25 zł