Ważne informacje w sprawie 500+ od 1 stycznia 2022r.

Data: 29.12.2021 r., godz. 00.00    Liczba odwiedzających: 7474

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje,
iż wypłaty świadczenia wychowawczego 500+ realizowane obecnie przez tutejszy Ośrodek będą kontynuowane - do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami, którzy wypłacają pieniądze w ramach 500 plus.

Od 1 stycznia 2022r. do ZUS należy kierować tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze niewypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci. Jednocześnie informujemy, że od 1 lutego 2022r. ZUS będzie przyjmował wszystkie wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022r. do 31 maja 2023r.
Wnioski będzie można złożyć jedynie elektronicznie.