Dodatki energetyczne: Informacje ogólne

Liczba odwiedzających: 360

Od 1 stycznia 2014 r. istnieje możliwość otrzymania przez tzw. odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej - dodatku energetycznego. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.


Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.


Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r.  dla gospodarstwa domowego:


  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,37 zł/miesiąc;

  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,80 zł/miesiąc;

  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł/miesiąc.