WYKAZ TELEFONÓW

Data: 03.04.2019 r., godz. 12.23    Liczba odwiedzających: 607
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JABŁONNIE
Sekretariat - (22) 506 61 61
Zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy - (22) 506 61 62
Fundusz alimentacyjny - (22) 506 61 65
Świadczenie wychowawcze (500+) - (22) 506 61 66
Świadczenia rodzinne - (22) 506 61 67
Karta Mieszkańca Gminy Jabłonna, Gminna Karta Dużej Rodziny, Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny  - (22) 506 61 71
Dodatki mieszkaniowe - (22) 506 61 70
Pracownicy socjalni - (22) 506 61 70,
                                   (22) 506 61 72,
                                   (22) 506 61 73
Asystenci rodziny - (22) 506 61 72
Psycholog - (22) 506 61 75
Kadry - (22) 506 61 77
Księgowość - (22) 506 61 74